info@eyteam.com.tr
Güzeltepe Mah. Abidin Daver Sok. No: 7/9 Çankaya/ANKARA
Bizi Arayın +90 505 222 41 55
Danışmanlık
Firmamız tarafından yerli ve yabancı şirketlere yönelik her türlü hukuki ve teknik danışmanlık hizmeti ile mühendislik faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında aşağıdaki danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır;
• Bilgi teknolojileri konularında kamu kurumlarına yönelik olan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde gerçek ve tüzel kişilere danışmanlık yapmak
• Üretici ve ithalatçı firmalarına gerekli ruhsat ve izinlerinin alınmasında Devlet kurumları (Gümrükler, Ekonomi Bakanlığı, BTK, TSE vb.) nezdinde danışmanlık hizmetleri vermek,
• Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirme yapılacak tüm elektronik haberleşme hizmetlerinin sunulmasına danışmanlık yapmak,
• Her türlü elektronik haberleşme hizmetinin verilmesi için gerekli cihaz satış, kurulum, bakım-onarım ve danışmanlığa yönelik faaliyetleri yürütmek,
• Elektronik haberleşme hizmetlerini sunulması maksadıyla bu hizmetlerin altyapısını kurmak ve işletmek için ilgili mümessillik, acentelik almak, vermek, yurt içi ve dışındaki ilgili şirketlere danışmanlık hizmetleri vermek,
• Bilgi Teknolojileri ile ilgili AR-GE, etüt proje araştırması, fizibilite, mühendislik konularında müşavirlik hizmetlerinde bulunmak,
• Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin mevzuat kapsamında yapılacak hukuki ve teknik işlemler için danışmanlık hizmeti ve eğitim vermek,
Bize Ulaşın
+90 505 222 41 55
Güzeltepe Mah. Abidin Daver Sok. No: 7/9 Çankaya/ANKARA