info@eyteam.com.tr
Güzeltepe Mah. Abidin Daver Sok. No: 7/9 Çankaya/ANKARA
Bizi Arayın +90 505 222 41 55
İş Ortaklığı
Yurt içi ve yurt dışından makine ekipman ve sanayi malzemeleri kiralamak, satın almak, satmak ve ithal etmek ve pazarlamak maksadıyla bilgi teknolojileri ve iletişim alanında faaliyet gösteren firmalarla aşağıdaki kapsamda iş ortaklığı yapılmaktadır;
• Elektronik haberleşme hizmetlerini vermek ve/veya altyapısını kurmak ve işletmek ile ilgili mümessillik, acentelik almak, vermek, yurt içi ve dışındaki şirketlerle İş ortaklığı yapmak,
• Bilgi teknolojileri ve iletişim alanında yerli ve yabancı benzeri şirketler ile ortaklıklar kurmak, izin, imtiyaz, ruhsat, know-how, patent ve lisans sözleşmeleri yapmak,
• Bilgi teknolojileri ve iletişim alanında ihtira haklarını, beratlarını, endüstriyel dizayn, model, resim ve ticaret unvanlarını, özel üretim usullerini ve benzeri diğer gayri maddi hakları edinmek, bu haklar üzerinde her türlü tasarrufta bulunmak, marka tescil ettirmek,
• Şirket konusu ile ilgili her türlü AR-GE projeleri, Avrupa birliği projeleri, TÜBİTAK projeleri, dünya bankası projeleri için özel sektör ve kamu desteği almak ve ihalelere katılmak,
• İş ortaklığı kapsamında veya yalnız, Türkiye Cumhuriyeti bakanlıklarının ve bakanlıklara bağlı kamu kuruluşlarının, kamu iktisadi teşebbüslerinin, mahalli idarelerin, belediyelerin ve özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve dışında ilgili her türlü ihalelere katılmak, teklif vermek, alınan ihaleleri, ihale sözleşmesi gereği yapmak ve teslim etmek,
• Bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili olarak yerli veya yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp yurt içi ve yurt dışında ihalelere girmek ve taahhütte bulunmak,
Bize Ulaşın
+90 505 222 41 55
Güzeltepe Mah. Abidin Daver Sok. No: 7/9 Çankaya/ANKARA